گزارش فایل

گزارش در رابطه با فایل «پاورپوینت خلاصه کتاب الگوهای یادگیری ابزارهایی برای تدریس تألیف بروس جویس، امیلی کالهون و دیوید هاپ» به مدیر سایت.

بستن