گزارش فایل

گزارش در رابطه با فایل «پاورپوینت بهبود بهره وری(فصل پنجم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری)» به مدیر سایت.

بستن