تحقیق معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی)
تمامی فایل های موجود در نیکان لینک، توسط کاربران آپلود می شوند. لطفاً اگر تخلفی مشاهده کردید یا مالک فایلی هستید که بدون اطلاع شما در سایت قرار گرفته، به ما اطلاع دهید.
عضویت در خبرنامه

تحقیق معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی)

دانلود تحقیق با موضوع معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی)، در قالب word و در 213 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: كليات15، 1-1 هدف 15، 1-2 پيشينه و تحقيق 15، 1-3 روش كار و تحقيق 15، فصل دوم: اختصاصات عمومي نمک ها در ايران17، الف:

کد فایل:18741
دسته بندی: مهندسی » مهندسی معدن

تعداد مشاهده: 6351 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 213

حجم فایل:376 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 45,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 1 گزارش
 • دانلود تحقیق با موضوع معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی)،
  در قالب word و در 213 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

  فصل اول: كليات 15
  1-1 هدف    15
  1-2 پيشينه و تحقيق    15
  1-3 روش كار و تحقيق    15

  فصل دوم: اختصاصات عمومي نمک ها در ايران 17
  الف: کلياتي در مورد نمک ها 18
  1-2 تاريخچه نمک 18
  2-2 نمک و موارد استفاده آن      20
  3-2 پراکندگي و مقدار توليد نمک درجهان 20
  ب: ژئو شيمي و کاني شناسي 27
  4-2 ژئوشيمي 27
  5-2 کاني شناسي نمکي (‌هاليت )‌    28
  6-2 کاني هاي همراه هاليت 31
  7-2 فرايندهاي بعد از رسوبگذاري 34
  پ: شرايط و محيط تشکيل هاليت      37
  8-2 شرايط تشکيل هاليت 37
  9-2 محيط تشکيل نمک (‌هاليت )‌    39
  10-2 ذخاير تبخيري قديمي و محيط تشکيل آن 41
  11-2 موقعيت هاي مناسب براي رسوب تبخيري ها 44
  12-2 سبخا 46
  13-2 محيط هاي دريايي    47
  14-2 نمک هاي غول آسا چگونه به وجود آمده اند ؟    48
  ث: انواع ژنتيکي کارنسارها نمک 53
  15-2 اقيانوس ها ودرياها 53
  16-2 درياچه ها 54
  17- 2 آب هاي زير زميني  (‌شورابه ها)‌    56
  18-2 حوضه هاي درياچه اي نوع  پلايا 57
  19-2 نهشته هاي نمک لايه اي 57
  20-2 گنبدهاي نمکي     59
  21-2 کاني هاي همراه گنبدهاي نمکي      61
  22-2 پديده دگرگوني در گنبدهاي نمکي 62
  23-2 چگونگي حرکت در  گنبدهاي نمکي      63
  ج: برخي از مدل هاي پيدايش ذخاير تبخيري    69
  24-2 مدل يا تئوري حوضه هاي داراي سد Ochsenius (1877)    69
  25-2 مدل درياچه اي والتر (1903)    70
  26-2 مدل تبخيرهاي آب هاي عميق (Schmalz , 1969)    70
  27-2 تئوري يا مدل  حوضه خشک  شده (Hus, 1972)    75
  28-2 مدل حوضه خشک شده در درون مدل  استاتيک 75
  29-2 مدل ولکانوژنيک نهشته هاي تبخيري 77
  آثار و معادن نمک ايران در دورانهاي مختلف زمين شناسي 82
  30-2 نمك هاي پركامبرين پسين در زون زاگرس    82
  31-2 گنبدهاي نمكي استان هرمزگان    86
  1-31-2 گنبد نمكي قشم    86
  2-31-2 گنبد نمكي سياهو    88
  3-31-2 گنبد نمكي گچين    89
  32-2 نمك هاي ژوراسيك فوقاني    90
  33-2 آثار و گنبدهاي نمكي استان كرمان    91
  1-33-2 گنبد نمكي علي آباد    91
  2-33-2 گنبد نمكي اسماعيل آباد    91
  3-33-2 نمك آبي راين    92
  4-33-2 نمك آبي كوير لوت شهداد    92
  5-33-2 نمك آبي نوق    93
  34-2 نمك هاي ائوسن در زون ايران مركزي    93
  1-34-2 زمين شناسي حوضه كلوت (شمال خاوري اردكان)    95
  2-34-2 برخي از معادن و آثار نمكي اردكان يزد    97
  3-34-2 گنبدهاي نمكي حوضه يزد    97
  الف- معدن متروكه نمك حاجي آباد    98
  ب- معدن متروكه نمك رستاق يزد    98
  ج- كانال نمك عقدا    99
  35-2 نمك هاي ائو-اليگوسن    99
  36-2 نمك هاي ترسير در زون ايران مركزي    101
  37-2 آثار و ذخاير نمكي ترسير استان سمنان    103
  1-37-2 خلاصه اي از زمين شناسي استان سمنان    104
  2-37-2 انديس ها و معادن نمك در منطقه گرمسار- ايوانكي    105
  الف- معدن كوه نمك    105
  ب- معدن تخت رستم    105
  ج- معدن سردره    106
  د- معدن سيالك    106
  ه- برونزدهاي نمكي باختر و جنوب باختري گرمسار    107
  و- برونزدهاي نمكي باختر كوه كلرز (شمال باختري گرمسار)    107
  ز-معدن راه راهك    108
  ح-معدن كرند    108
  ط- معدن ناروبنه    109
  ي- معدن بنه كوه    109
  ك- معدن رودخانه شور    109
  3-37-2 انديس ها و معادن نمك در محدوده ده نمك گرمسار    110
  الف- معدن گزوشك    110
  ب- معدن چاه غلغل    111
  ج- معدن شهر آباد    111
  د- معدن حسين آباد ده نمك    112
  ه- برونزدهاي نمكي لاسگرد دشت    112
  و- نمك هاي محدوده سرخه    113
  ز- معدن لاهورد    113
  ح- برونزدهاي نمكي نمكان    113
  6-37-2 انديس ها و معادن نمك محدوده ميامي    119
  38-2 آثار و ذخاير نمك ترسير استان خراسان    120
  1-38-2 زمين شناسي استان خراسان    120
  2-38-2 معادن و آثار نمكي استان خراسان    122
  1- معدن نمكي آبقوي    122
  2-معدن نمك عمارلو    123
  3-معدن نمك حصار يزدان    124
  4-معدن نمك سلطان آباد    124
  5- معدن نمك غار    124
  6- معدن نمك اسلام قلعه    125
  7-كالشور سبزوار    125
  8- معدن نمك آبي گدار خماري    125
  9- نمك زار سبزوار    125
  10- نمك آبي جاجرم    126
  39-2 ذخاير يا آثار نمكي ميوسن    127
  1-40-2 خلاصه اي از زمين شناسي زاگرس طي نئوژن   
  الف- آثار نمكي استان لرستان    128
  1- نمك چل قادي (سفيد دشت)    128
  2- مظهر معدن نمكي چالكل    128
  3- نمك چم چير (امير آباد)    130
  4- مظهر معدني نمك بابا بهرام    130
  41-2 آثار و معادن نمك زون ايران مركزي در ميوسن    131
  1-41-2 خلاصه اي از زمين شناسي ايران مركزي در ميوسن    131
  الف-گنبدها يا معادن نمك محدوده قم    132
  زمين شناسي نواحي قم در نئوژن و كواترنر    132
  1-    گنبد نمكي قم يا كوه نمك    134
  2-    گنبد نمكي يزدان    135
  3-    گنبد نمكي آخ    136
  4-    گنبد نمكي شيخ حاجي    136
  3-41-2 خلاصه اي از زمين شناسي استان تهران در ترسير و كواترنر    137
  42-2 آثار و معادن نمك زون البرز در ميوسن    140
  1-42-2 خلاصه اي از زمين شناسي زون البرز در ميوسن    140
  2-42-2 گنبد ها يا آثار نمك در استان آذربايجان    140
  خلاصه اي از زمين شناسي آذربايجان    140
  1-گنبد نمك مزرعه    141
  2-گنبد نمكي ايوند    142
  3-گنبد نمكي سار    142
  4-گنبد نمكي ترب    142
  5-گنبد نمكي منور    143
  6-گنبد نمكي شوره دره    143
  7-گنبد نمك قره آغاج تبريز    143
  8-گنبد نمك تازه كند    144
  9-گنبد نمك نهند    144
  10-گنبد نمكي داش اسپيران    144
  11-گنبد نمكي خواجه    145
  12-گنبد نمكي چوپانلو (دوزلاخ)    145
  13-گنبد نمكي قزلجه    145
  14-معدن نمك هريس    146
  15-معدن نمك قاپولوق    146
  16-گنبدهاي نمكي اواوغلي    146
  17-گنبد نمكي خاك مردان    146
  18-گنبد نمكي قليچ تپه    146
  19-گنبد نمكي زنجيره    148
  20-گنبد نمك امير بيك    148
  21-گنبد نمكي شعبانلو    148
  22-گنبد نمكي كشك سراي    149
  23-معدن نمك مامان    149
  3-42-2 معادن و آثار نمك استان زنجان    150
  1-معدن نمك خرم آباد(جبا)    151
  2-معدن نمك زهستر آباد    152
  3-مظهر نمك گنبد    152
  4-مظهر نمك گچي قشلاق    152
  5-نمك آبي و نمك سنگي ردوبار الموت (گرما رود سفلي)    153
  6-مظهر نمك طالقان    153
  43-2 نمك هاي پليوسن    153
  44-2 نهشته هاي نمكي كوير (هولوسن تا كنون)    154
  1-44-2 پلاياهاي خور    155
  2-44-2 مرداب يا باتلاق گاو خوني    157
  3-44-2 چگونگي تشكيل نمك در مرداب گاو خوني    158
  45-2 نمك هاي عهد حاضر    160
  1-45-2 درياچه هاي شور ايران    160
  الف-درياچه اروميه    160
  ب- درياچه نمك    162
  ج-درياچه حوض سلطان    163
  د-درياچه بختگان    164
  ه- درياچه مهارلو    165
  9- درياچه شورابيل اردبيل 166

  فصل سوم: گنبدهاي نمكي گرمسار 167
  1-3- موقعيت جغرافيايي 168
  2-3- مطالعه كارهاي انجام شده قبلي 169
  - زمين شناسي 171
  2-3- زمين شناسي عمومي 172
  4-3- زمين شناسي شمال غرب گرمسار 172
  4-3-1- نمك S 173
  4-3-2- نمك و مارن زرشكي MP-S    174
  4-3-3- مارن زرشكي      174
  4-3-4- مارن الوان 175
  4-3-5- ولكانيك 176
  4-3-6- شيل سبز sh    177
  4-3-7- گچ وشيل sh – G    178
  4-3-8- ژيپس توده‌اي      178
  4-3-9- آهك قم O-M    179
  4-3-10- سازند قرمز فوقاني 180
  4-3-11-سازند هزار دره 181
  4-3-12- سازند كهريزك 182
  4-3-13- گچ كواترنر    183
  4-3-14- پادگانه هاي آبرفتي 183
  4-3-15- رسوبات عهد حاضر و مخروط افكنه 184
  4-3-16- كفه هاي رسي و نمكي 185
  4-3-17- آبراهه و كانال هاي رودخانه اي 185
  5-3-1- زمين شناسي ساختماني 186
  5-3-2- گسل‌ها 187
  -معادن فعال نمک گرمسار 189
  3-1-معدن كوهدشت كهن 190
  3-2-معدن نمك قائم 192
  3-3- معدن نمك غرب قائم 193
  3-4-معدن نمك مرواريد 193
  3-5- معدن نمك سالار 194
  3-6- معدن نمك راهراهك 195
  3-7- معدن تخت رستم 195
  3-8-معدن نمك سيالك 196
  3-9- معدن نمك ميلاد 199
  3-10- معدن نمك صادقي 201
  3-11- معدن نمك سرو    202

  فصل چهارم: شرح كوتاهي بر فرآوري سنگ نمك 206
  4-1- كارخانه نمك كوبي زهره    206
  4-2- كارخانه نمك تصفيه خوراكي زهره 208

  فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات 211
  منابع 213


 • برای استفاده از فایل، ابتدا آن را با با نرم افزار Winrar، از حالت فشرده خارج نمایید. برای دانلود رایگان نرم افزار Winrar، این جا کلیک کنید.

 • در قالب word و در 213 صفحه، قابل ویرایش.
 • سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

 • ضمانت بازگشت وجه، در صورت وجود مغایرت

  توجه داشته باشید که در صورتی که توضیحات فایل خریداری شده با محتوای آن مغایرت داشته باشد، می توانید تا 24 ساعت پس از خرید، درخواست بازگشت وجه پرداخت شده دهید. درخواست در اسرع وقت رسیدگی خواهد گردید.
 • کد تخفیف 10 درصدی، امکان جدیدی است که به سایت اضافه شده و هر نفر پس از خرید یک فایل، این کد را دریافت می نماید. به این صورت که با خرید هر یک از فایل های سایت و در صورت موفق بودن تراکنش، به همراه لینک دانلود و ایمیل ارسال شده، کد منحصر به فردی به خریدار داده خواهد شد که در خرید بعدی و با وارد کردن آن کد، 10 درصد از قیمت فایل بعدی کسر خواهد گردید.
  هم چنین با خریدهای بعدی نیز، کد جدید به خریدار ارسال خواهد شد. بنابراین در خرید اول 100 درصد قیمت فایل و در خریدهای بعدی 90 درصد قیمت فایل پرداخت خواهد شد.
  

ایجاد فروشگاه اختصاصی

بدون نیاز به سرمایه گذاری، با سیستم فروشگاه ساز نیکان لینک، کسب درآمد کنید.
شما با عضویت در سایت، بلافاصله می توانید صاحب یک فروشگاه اختصاصی شوید.

فروشگاه ساز رایگان فایل nikanlink.com

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

0935 815 4525

درباره ما

نیکان لینک، مرجع خرید، فروش و بازاریابی فایل های قابل دانلود، شامل انواع پاورپوینت، گزارش، پرسشنامه، مقاله ترجمه شده و ...
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

logo-samandehi
کلیه حقوق این سایت، محفوظ است. کپی برداری، پیگرد قانونی دارد.
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.