تحقیق جایگاه نام و نشان تجاری شرکت ها نسبت به رقبا از دیدگاه مشتریان
عضویت در خبرنامه

تحقیق جایگاه نام و نشان تجاری شرکت ها نسبت به رقبا از دیدگاه مشتریان

دانلود تحقيق در مورد جایگاه نام و نشان تجاری شرکت ها نسبت به رقبا از دیدگاه مشتریان، در قالب doc و در 164 صفحه، قابل ويرايش، شامل فصل اول: کلیات تحقیق، مقدمه، بیان مسأله، اهمیت موضوع، سؤالات تحقیق، فرضیات تحقیق، اهداف تحقیق، روش انجام

کد فایل:15991
دسته بندی: مدیریت » مدیریت بازرگانی

تعداد مشاهده: 6052 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 164

حجم فایل:1,523 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 66,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
18 0 گزارش
 • دانلود تحقيق در مورد جایگاه نام و نشان تجاری شرکت ها نسبت به رقبا از دیدگاه مشتریان،
  در قالب word و در 164 صفحه، قابل ويرايش، شامل:

  فصل اول: کلیات تحقیق
  مقدمه
  بیان مسأله
  اهمیت موضوع
  سؤالات تحقیق
  فرضیات تحقیق
  اهداف تحقیق
  روش انجام پژوهش
  1-7-1 جامعه و نمونه آماری
  1-7-2 جمع آوری اطلاعات تحقیق
  قلمرو تحقیق
  محدودیت های تحقیق
  ضرورت و کاربرد تحقیق
  نوآوری تحقیق
  تعریف واژگان
  1-12-1 نام نشان تجاری
  1-12-2 جایگاه یابی نام و نشان تجاری
  1-12-3 هویت نام تجاری
  1-12-4 تصویر نام تجاری
  1-12-5 کیفیت
  1-12-6 خدمات
  1-12-7 قیمت
  1-12-8 نوآوری

  فصل دوم: ادبیات تحقیق
  2-1 مقدمه
  2-2 مروری بر تحولات نام تجاری
  2-3 نگرشی بر تحولات نام تجاری در ایران
  2-4 مفهوم نام نشان تجاری 
  2-5 مروری بر دیدگاه های مرتبط با نام تجاری
  2-5-1 کارکردهای نام تجاری
  2-5-2 ساخت نام تجاری
  2-5-3 گرایش به نام تجاری
  2-5-4 رهبری نام تجاری
  2-5-5 مدیریت دارایی نام تجاری
  2-6 تعاریف و مفاهیم جایگاه یابی
  1-6-2 جایگاه یابی نام تجاری
  2-6-2 جایگاه یابی مجدد
  2-6-3 تصویر نام تجاری
  2-6-4 هویت نام تجاری
  2-7 دیدگاه های مختلف درزمینه جایگاه یابی نام تجاری
  2-8 خط  مشی ها و راهبردهای تعیین جایگاه نام تجاری
  2-8-1 خط مشی ها از دید رایز و تروت
  2-8-2 خط مشی ها از دید کاتلر
  2-8-3 راهبردها از دید تمپورال
  2-9 ادغام راهبردهای تعیین جایگاه
  2-10 تدوین بیانیه جایگاه
  2-11 مروری بر تحقیقات گذشته
  2-11-1 دیدگاه ناکس
  2-11-2 دیدگاه بهات و ردی
  2-11-3 دیدگاه کلر و لمن
  2-11-4 دیدگاه گوین و گوین
  2-11-5 دیدگاه فلور
  2-11-6 دیدگاه کاتلر
  2-11-7 دیدگاه بلنک سون و کالافاتیس
  2-11-8 دیدگاه ساگار
  2-12 مدل مفهومی تحقیق

  فصل سوم: روش تحقیق
  3-1 مقدمه
  3-2 جهت گیری پژوهش
  3-3 فلسفه پژوهش
  3-4 جامعه و نمونه آماری
  3-4-1 جامعه آماری
  3-4-2 نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه
  3-4-3 روش های نمونه گیری
  3-5 شیوه های گردآوری اطلاعات
  3-5-1 بررسی و مطالعات گسترده کتابخانه ای و جستجو در اینترنت
  3-5-2 پرسش نامه حضوری
  3-5-2-1 تشریح پرسش نامه
  3-6 متغیرهای تحقیق
  3-6-1 کیفیت
  3-6-2 خدمات
  3-6-3 قیمت
  3-6-4 نوآوری
  3-7 روایی و پایایی پرسش نامه
  3-7-1 تعیین پایایی پرسش نامه
  3-7-2 تعیین روایی پرسش نامه
  3-8 قلمرو مکانی تحقیق
  3-9 قلمرو زمانی تحقیق
  3-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
  3-10-1 آمار توصیفی
  3-10-2 آمار استنباطی
  3-10-2-1 آزمون دو جمله ای
  3-10-2-2 آزمون من- ویتنی 
  3-10-2-3 آزمون فریدمن

  فصل چهارم: جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات
  4-1 مقدمه
  4-2 آمار توصیفی
  4-2-1 سن
  4-2-2 جنسیت
  4-2-3 وضعیت تأهل
  4-2-4 تحصیلات
  4-2-5 سابقه کار
  4-3 آمار توصیفی شاخص های ساخته شده
  4-3-1 توصیف وضعیت متغیرهای اصلی پژوهش
  4-4 آمار استنباطی
  4ـ5 بررسی فرضیه های تحقیق 
  4ـ5ـ1 کیفیت برای جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب از دیدگاه مشتریان
  4ـ5ـ2 کیفیت برای جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب از دیدگاه کارشناسان
  14ـ5ـ3 خدمات برای جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب از دیدگاه مشتریان 
  4ـ5ـ4 خدمات برای جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب از دیدگاه کارشناسان
  4ـ5ـ5 قیمت برای جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب از دیدگاه مشتریان
  4ـ5ـ6 قیمت برای جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب از دیدگاه کارشناسان
  4ـ5ـ7 نوآوری برای جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب از دیدگاه مشتریان
  4ـ5ـ8 نوآوری برای جایگاه نام و نشان تجاری شرکت نسبت به رقیب از دیدگاه کارشناسان
  4ـ5ـ9 جایگاه کیفیت از دیدگاه کارشناسان شرکت با جایگاه شکل گرفته در ذهن مشتریان
  4ـ5ـ10جایگاه خدمات از دیدگاه کارشناسان شرکت با جایگاه شکل گرفته در ذهن مشتریان
  4ـ5ـ11ـ جایگاه قیمت از دیدگاه کارشناسان شرکت با جایگاه شکل گرفته در ذهن مشتریان
  4ـ5ـ12ـ جایگاه نوآوری از دیدگاه کارشناسان شرکت با جایگاه شکل گرفته در ذهن مشتریان
  4ـ5ـ 13 اولویت بندی شاخص ها از دو دیدگاه مشتریان و کارشناسان شرکت 

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
  5-1 مقدمه
  5-2 نتایج تحقیق
  5-2-1 بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون دوجمله ای
  5-2-2 بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون من- ویتنی 
  5-2-3 بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون فریدمن
  5-3 ارائه پیشنهادات
  5-3-1 پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق
  5-3-2 پیشنهادات برای تحقیقات آینده
  منابع
  پیوست 1: پرسش نامه خرده فروشان
  پیوست 2: پرسش نامه شرکت
  پیوست 3: جدول آلفای کرونباخ
  بخشی از چکیده تحقيق:
  بحثی که امروزه به عنوان یکی از مسائل مهم مربوط به نام گذاری تجاری مطرح شده، جایگاه یابی نام و نشان تجاری است، مفهومی که رایز و تروت برای اولین بار در سال 1970 مطرح کردند. این کلمه، در واقع، جایی است که یک شرکت نیاز دارد برای شروع فعالیت های نام گذاری تجاری اش، از آن جا آغاز کند. در حقیقت، شرکت با توجه به عوامل مختلف جایگاه نام و نشان تجاری را یعنی تعیین کرده و آن را به کمک ابزارهای بازار یابی به ذهن مشتری منتقل می کند. جایگاه یابی نام تجاری در واقع، چگونگی ادارک یک نام تجاری توسط بازار هدف در مقایسه با رقباست. با توجه به موارد ذکر شده می توان گفت ذهن مشتری در بردارنده جایگاه نام و نشان تجاری است. نوع فعالیت هایی که شرکت انجام می دهد، نوع ارتباطات، میزان ارائه  خدمات، کیفیت محصولات و حتی نیروی انسانی شاغل در شرکت و بسیاری از عوامل دیگر می تواند بر جایگاه نام و نشان تجاری تأثیر بگذارد ...


  سایر محصولات مشابه:  برچسب ها: تحقیق برند تحقیق در مورد برند تحقیق درباره برند تحقیق در مورد برند سازی تحقیق درباره نام تجاری پایان نامه برند پایان نامه در مورد برند پایان نامه با موضوع برند پایان نامه درباره برند دانلود پایان نامه برند پایان نامه برند سازی پایان نامه م
 • برای استفاده از فایل، ابتدا آن را با با نرم افزار Winrar، از حالت فشرده خارج نمایید. برای دانلود رایگان نرم افزار Winrar، این جا کلیک کنید.
 • در قالب word و در 164 صفحه، قابل ويرايش.
 • سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

 • ضمانت بازگشت وجه، در صورت وجود مغایرت

  توجه داشته باشید که در صورتی که توضیحات فایل خریداری شده با محتوای آن مغایرت داشته باشد، می توانید تا 24 ساعت پس از خرید، درخواست بازگشت وجه پرداخت شده دهید. درخواست در اسرع وقت رسیدگی خواهد گردید.
 • کد تخفیف 10 درصدی، امکان جدیدی است که به سایت اضافه شده و هر نفر پس از خرید یک فایل، این کد را دریافت می نماید. به این صورت که با خرید هر یک از فایل های سایت و در صورت موفق بودن تراکنش، به همراه لینک دانلود و ایمیل ارسال شده، کد منحصر به فردی به خریدار داده خواهد شد که در خرید بعدی و با وارد کردن آن کد، 10 درصد از قیمت فایل بعدی کسر خواهد گردید.
  هم چنین با خریدهای بعدی نیز، کد جدید به خریدار ارسال خواهد شد. بنابراین در خرید اول 100 درصد قیمت فایل و در خریدهای بعدی 90 درصد قیمت فایل پرداخت خواهد شد.
  

ایجاد فروشگاه اختصاصی

شما با عضویت در سایت، بلافاصله می توانید صاحب یک فروشگاه اختصاصی شوید.

فروشگاه ساز رایگان فایل nikanlink.com

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

0935 815 4525

درباره ما

نیکان لینک، مرجع خرید، فروش و بازاریابی فایل های قابل دانلود، شامل انواع پاورپوینت، گزارش، پرسشنامه، مقاله ترجمه شده و ...
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

logo-samandehi
کلیه حقوق این سایت، محفوظ است. کپی برداری، پیگرد قانونی دارد.
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.